חלק חמישי

תלמידי בית-ספר "אפק" מאמצים את נחל רבה כחלק מראייה חינוכית כוללת השמה את הקשר בין הילד לסביבתו הטבעית במרכז ההוויה החינוכית בבית-הספר. אנו שואפים לפתח אצל תלמידנו, מעורבות חברתית-פוליטית לנעשה סביבם ולעודד אקטיביזם ערכי-סביבתי-חברתי.
 
מירב הדגש בפעילויות כיום מושם על הצד המעשי, על הפיכת הלמידה בסביבה הטבעית לאורח חיים. התיאוריות העיוניות משתלבות תוך כדי כך מתפתחת מודעות אמיתית אצל תלמידנו. בנחל עורכים התלמידים פעילויות שונות: קבלת שבת, יצירות אומנות אדמה, קונצרטים, משחקי חברה ותנועה ימי ספורט ובמקביל פעילויות חקר גיאולוגי, זואולוגי, בוטני והידרולוגי.
 
מועצת תלמידי בית-הספר מצאה דרך מקורית לחבר בין החינוך האקולוגי לחינוך הערכי, והטביעה ב"אפק" את הסיסמה: "כבוד הדדי-אצלנו זה בטבע!" פעילויות המועצה עוסקות בשני הנושאים הללו ובחיבור ביניהם.
 
מתוך היותנו צופים על התהליכים שהם העיקר בעינינו, למדים אנו על הלומדים שלנו שהם מקבלים אחריות על הלמידה ויתרה מכך על לקיחת יוזמה. עיקר הצלחתו של בית-ספר "אפק" ביכולתו להפוך את החזון החינוכי למציאות.
 
זהו תהליך המצעיד אותנו בשדרה ארוכה שרוחבה וצל עציה מעידים על כברת הדרך שעברנו בידע אודות תפקידו של בית-הספר לקראת עידן שנות העשרים עשרים (2020).
 
בברכה
צוות "אפק"
דפנה רודיק
מנהלת ביה"ס
חזרה למעלה