חלק רביעי

בבית-הספר נהוגה, גישה חינוכית המכירה בקיומה של שונות בין בני אדם ומאמינה שתפקידו של בית-הספר להיענות לשונות זו תוך התאמת הסביבה הלימודית לצורכי הלומדים ולדרישות תוכנית הלימודים.
 
ב"אפק" מקפידים על שוויון בין המינים: בבחירות למועצת התלמידים, נאמני מדעים, מחשבים, אמנות, ספריה ובמקצועות הלימוד הנוספים.
 
הבאים בשערנו מהארץ ומחו"ל מעידים יותר מכל על האקלים החיובי, הייחודי השורר בבית-ספרנו. בתרבות בית-ספרנו מושם דגש על התלמידים, ומערכת הקשרים בינם לבין עצמם, ובינם לבין מוריהם וצוות המחנכים בבית-הספר.
 
תרבות בית-ספרנו היא צורת חיים: היא כוללת ערכים, אמונות, עמדות, מנהגים, מסורות, חוקים כתובים וחוקים לא כתובים, וירטואליים, וכל אלו אינם מכוונים בידי המערכת דווקא. תרבות בית-ספרנו היא דינאמית, ומשפיעה על כל המצטרף אליה, אבל גם מעוצבת מחדש בלי הרף בידי משתתפיה.
חזרה למעלה