חלק שלישי

ב "אפק", תהליכי למידה נטמעים כערך, בקרב המורים התלמידים וההורים. המחשב משמש ככלי לחשיבה אינטלקטואלית משותפת, ובאינטרנט אנו מיישמים שימוש במאגרי מידע ושותפים (תלמידים ומורים) לקהילות למידה.
 
לכל תלמיד ומורה ב"אפק" דואר אלקטרוני @ אישי. התקשרות זו הביאה אותנו לעיבוי תחום כישורי השפה, חקר הסביבה, הוראת המתמטיקה והתחברות לקבוצות מומחים בתחום ההנחיה והתקשורת עם בתי-ספר שונים בארץ ובעולם.