חלק שני

הערך הראשון החשוב והבולט, המודגם הלכה למעשה באוכלוסיית בית-ספרנו היינו ערך קבלת השונות. בבית-ספר "אפק" משולבים תלמידי החינוך המיוחד מכל שכונות העיר כחוויה חיובית של יופי ומגוון.
 
בית-הספר משמש כמוזיאון לימודי המפתח לומד עצמאי ומכשירו לתפקד כאזרח פעיל ויוזם בחברה דמוקרטית, הומאניסטית ושוויונית. בית-הספר מערב בעשייה החינוכית את הקהילה כולה ורואה בה משאב ושותפה.
 
בבית-הספר תרבות ארגונית-פדגוגית המאופיינת ברמת ציפיות גבוהה. ציפיות לאינטראקציות חיוביות בין אוכלוסיות מורי בית-הספר ל"שירות" טוב ללקוחות השונים, ציפיות להתפתחות אישית - מקצועית של מורים, לקראת מיצוי כישוריהם וציפיות להישגים גבוהים של התלמידים.
חזרה למעלה