חלק ראשון

בית-הספר היסודי ממלכתי "אפק" ממוקם בעיר ראש-העין. עד לסוף שנות השמונים היה היישוב מאופיין באוכלוסייה חד גונית, עולים מתימן, שהגיעו בשנות החמישים לארץ בעליית מרבד הקסמים. בתחילת שנות ה- 90 (1992) עברה ראש-העין מהפכה דמוגרפית.
 
בית-ספר "אפק" הוקם בשכונת גבעת-סלעים, שכונה חדשה ב"תפר" בין השכונה המתחדשת (הותיקה) לעיר החדשה, במגמה ליצור אינטגרציה בין האוכלוסיות. כיום מורכב בית-הספר מ 40% תלמידים בני היישוב המתחדש ומ- 60% תלמידים חדשים ביישוב. נושאי ההסתגלות, האינטגרציה, מאפיינים את בית-הספר ופועלו גם 10 שנים אחרי היווסדו.
 
אנו בהחלט "בית-ספר אחר" הן במבנה הפיזי והן בארגון הסביבה הלימודית אשר התרחבה מעבר לגבולות הכתה. אמצעי ההוראה-למידה מגוונים, חדשניים ומותאמים לצורכי הלומד.

חזרה למעלה