חברי מועצת התלמידים

נועם מנחם - ג'-1
כפיר עוזרי - ג'-1
הילה קרימקא - ג'-1
בן נחמן - ג'-2
אורי הן גור - ג'-2
רואי יצהרי - ג'-3
עומר אהרון - ג'-3
טוהר אברמוביץ - ג'-3
רותם ל. - ד'-1
רוני ב. - ד'-1
גל סבן - ד'-2
לירון מזרחי - ד'-2
אריאל גמריאן - ד'-3
יוסי רוטקוביץ - ה'-1
מאיה כבל - ה'-1
לוטן - ה'-2
טוהר שמחי - ה'-2
עדן אביחי - ה'-3 סגן יו"ר
אורי אסמן - ה'-3 סגנית יו"ר
טל עמרן - ו'-1
עידן לופטיג - ו'-1
יעלה בן שימול - ו'-2 - יו"ר
אלעד גרון - ו'-2
רכזת המועצה - הגב' אביטל יעקובי