הרצאה לכיתות ג' ד' אדיב גל תשע"ג

מעגל הטיפשות במסגרת לימודי הקיימות בבית ספרינו נפגשו קבוצות ילדים עם ד"ר אדיב גל, מומחה למגוון המינים. קבוצות התלמידים חקרו במהלך השנה את נושא הכחדת הפרפרים. התלמידים התמודדו עם הטענה כי הפרפרים נמצאים בסכנת הכחדה, ונדרשו להביא ראיות לטענה ולחשוב על דרכי פתרון לבעיה. במסגרת תהליך החקר, התלמידים נחשפו למקורות מידע מגוונים: מאמרים, סרטונים, קטעי עיתונות וגולת הכותרת הייתה, מפגש עם מומחה בנושא. במפגש, ד"ר אדיב גל, הציג את הנושא משתי זוויות ראייה. הזווית הראשונה הייתה של בני האדם בהתייחס לחשיבות מגוון המינים להמשך קיומנו.
 
זווית שנייה הוצגה בהתייחס לזכויות של מגוון המינים ובפרט לבעלי החיים ללא פגיעה בכבודם. ד"ר אדיב גל עורר עניין וחשיבה בקרב התלמידים ששיתפו פעולה באופן מלא. התלמידים נחשפו למושג "מעגל הטיפשות" המבטא את ההתנהגות חסרת האחריות של בני האדם בשימוש במשאבי טבע לתועלת אישית ללא חשיבה על הדורות הבאים. ביטוי זה המחיש עד כמה הקיימות היא צו השעה, היום יותר מתמיד.
1...0