פרס השרים - מקום ראשון תש"ע

ביום שני, ט' תמוז תש"ע, 21 ביוני 2010 באולם המופעים בקבוץ צרעה, התקיים טקס הענקת פרס השרים: השר להגנת הסביבה ושר החינוך לשנת הלימודים, תש"ע, 2010. הפרס הוענק על הצטיינות בתחום החינוך לקיימות לבתי ספר ולגני ילדים על ניהול אורח חיים מקיים, הקניית ידע לתלמידים ומעורבות סביבתית בקהילה. מזנון עשיר ומכובד חיכה לתלמידים שהגיעו מכל קצוות הארץ. לאחר מכן התכנסו האורחים בהיכל התרבות שם החל הטקס הרשמי בהנחייתה של הגב' זיוית לינדר.
 
שני השרים ברכו את התלמידים. בהמשך הוקראו שמות הזוכים מהמקום השלישי ועד למקום הראשון שבו הכריזו על "אפק", בית ספר אקולוגי ניסויי כזוכה במקום הראשון והזמינו את נציגי התלמידים ומנהלת ביה"ס לעלות לבמה לקבל את הפרס. שר החינוך פנה לתלמידה, רוני, ושאל אותה מה היא אוהבת ללמוד בבית הספר? רוני לא הספיקה להשיב והשר ארדן סיפר לשר גדעון סער על העשייה הרבה המתקיימת בבית הספר ועוד סיפר השר כמה התפעל מהידע של הלומדים, מהסביבה הפיזית ומקבלת הפנים וסיים במשפט "אני יודע הייתי שם בשבוע שעבר".
 
לפרס קדמו שלבים רבים בדרך, ההתחלה הייתה במילוי טופס ההשתתפות והסיום היה בביקור הועדה. אמות המידה התייחסו להיבטים כגון: משך הזמן שבית הספר מקדם את החינוך לקיימות, התפתחות הצוות החינוכי בנושא סביבה וקיימות, הצגת תכניות לקידום ידע, פעילות קהילתית וסביבתית וניהול אורח חיים מקיים. ביה"ס הציג את התכניות בנושא שטחים פתוחים, הישגים סביבתיים במדינת ישראל, פסולת, שימוש מושכל במשאבים, הקטנת צריכה כשבכל אחד מהנושאים הייתה התייחסות לידע, להקניית ערכים ולאקטואליה סביבתית. בניהול אורח חיים מקיים הציג בית הספר את ההתנהלות המושכלת שהוא עושה בחיי היום יום ואיך באים לידי ביטוי כל הדרכים לטיפול בפסולת בבית הספר: השימוש החוזר, המחזור, הפחתה במקור, צרכנות נבונה. בפיתוח העשייה של הלומדים תוארה חברת הילדים הענפה הקיימת בבית הספר: נאמני מחזור, נוער שוחר בעלי חיים, חקלאים צעירים, קומפוסטאים ועוד. כמו כן תוארה האחריות שבית הספר לוקח על הסביבה הקרובה ועל טיפוח ופיתוח אתרים כמו אבן העזר, יער ראש העין, נחל רבה ועוד. לאחר חלוקת הפרסים הוזמנו כל האורחים לצפות בהצגה לשמור על הכדור של תיאטרון אורנה פורת.
1...0