תמונות של הנחל תשע"ג

בשנת תשע"ג ירדו כמויות גדולות של גשם והם התפזרו על פני חודשים רבים. באחד מאירועי הגשם הוצף נחל רבה ועלה על גדותיו.
1...9 >>