בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

יום עיון במרכז עופרי תשע"ז

ביום חמישי, 12.1.17 התקיים יום עיון שערך מש"ב, הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בינלאומי.
 
מש"ב הוקם בשנת 1957 ויעודו הרתמות למאמץ המדינות המתפתחות למגור העוני והרעב, הבטחת מזון, מתן חינוך לכל, בריאות והפחתת תמותת תינוקות ועוד. בשנת 1989 הקים מש"ב את מרכז אהרון עפרי, בשיתוף עם משרד החינוך. המרכז מתמחה ועוסק בהעברת ידע בתחום החינוך, שהוא בבסיס החברה האזרחית. יום העיון התקיים במלון רמת רחל בירושלים והתמקד בתיאור הפרויקט לחינוך לפיתוח בר קיימא בשותפות של ישראל – קניה.
 
מטרתו הייתה לחוות את אתגרי החינוך של העולם המתפתח דרך סרטים ושיחה עם המומחים הישראלים שגרמו לשינוי חינוכי, תפיסתי וחברתי בכ- 90 בתי ספר בקניה. ליום העיון הוזמנו מומחים בתחום הקיימות, נציגי ארגונים ועמותות, משרדים ממשלתיים ועוד.
 
15 תלמידי בית הספר מכיתות ד-ו, הוזמנו ליום העיון לתאר את העשייה היום יומית שלהם בתחום ובעיקר לתאר את המעורבות החברתית התנדבותית שלהם באמצעות חברת הילדים ובכלל.
 
התלמידים סיפרו על הקשר בין התחנה המטאורולוגית לקיימות ולשינויי האקלים, תארו את הפעולות שהם עושים בחייהם להקטנת צריכת המשאבים, על תהליך ההפרדה במקור ועל פעילויות ההסברה שקיימו בקרב תושבי העיר, על איסוף מי הגשם ועידוד תושבים לעשייה דומה, על החשיבות שבשמירה והגנה על בריכות החורף ומגוון המינים הגדל בהם.
 
התלמידים קצרו תשואות רבות. הם דיברו ברהיטות, בביטחון, השיבו לשאלות וייצגו את קהילת אפק ואת העשייה המתקיימת בו לקידום הקיימות בגאווה גדולה.
1...9 >>