בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

סדנת שימור אתרים כיתות ד' תשע"ט

תלמידי כיתות ד משתתפים בסדנת שימור
תלמידי כיתות ד' השתתפו בסדנת שימור שמטרתה הייתה הבנה של הצורך בשימור מבנים בעלי חשיבות היסטורית, תרבותית ואדריכלית. השימור יוצר סביבה שמכילה גם שכבות מהעבר ומאפשר חיבור של הריקמה החברתית העכשווית, עם המורשת שקדמה לה.
התלמידים הבינו את המושגים שימור ושיחזור, את ההבדלים ביניהם ונחשפו לקריטריונים לשימור. התלמידים למדו על המועצה לשימור מבנים בישראל ועל הקמתה וסמלה.
התלמידים קיבלו תפקיד של נציגי וועדת משמרים. הם בחרו מבנים שלדעתם יש לשמר בראש העין ונימקו את בחירתם.
בסיום הסדנה התקיים חידון מעניין בנושא והתלמידים הוזמנו לצבור נקודות.
1...9 >>