תמונות של הנחל תשס"ב

תלמידי בית-הספר פועלים בנחל בנושאים ובתחומים מגוונים . . .
1...7