דף מושגים

רשימת המושגים לחברת הילדים:

אחריות
אכפתיות
סובלנות
הידברות
אלימות
חובות
זכויות
מדינה
דמוקרטיה
אזרח
תושב
תעודת זהות
שייכות
חופש הביטוי
התנדבות
רוב ומיעוט
קבוצת שייכות
רשות מקומית
חוקים
דו-קיום
חזרה למעלה