בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

פגישה עם ראש העיר מר יגאל יוסף 2002

12 אפריל 2002
 

תיעוד מפגש של ראש העיר, מר יגאל יוסף, עם תלמידי כיתות ה'-ו'

תלמדי בית-הספר שמחו לפגוש את ראש העיר ולהאזיו להסברים בנושא שמירת הטבע והבנייה בנחל רבה ממקור ראשון. ראש העיר הציג בפני התלמידים את מפת העיר ומפות תכנון הבינוי. המפגש החל בשאילת שאלות ששל התלמידים.
 
ש.ל: מדוע לא תכננתם מראש היכן לבנות את קריית החינוך?
ס: מה תעשו עם המבנים לאחר שלא תצטרכו כל כך הרבה בתי-ספר?
 
מר יגאל יוסף השיב לתלמידים:
בהקמת עיר חייבים לתכנן היבטים והנושאים רבים יחד עם זאת לא ניתן לדעת בדיוק כיצד יראו הדברים במציאות. אחת הסיבות לחוסר התכנון היא שבראשית דרכה של ראש-העין לא ידענו מי האוכלוסייה שתגיע לאזור. כלומר לא יכולנו לדעת בוודאות האם יהיו אלו זוגות צעירים, אנשים מבוגרים וכו'.
 
מכאן שנערכנו ובנינו בתי-ספר אך במציאות הם לא הספיקו לצורכי האוכלוסייה שהגיעה לגור בעיר. האנשים שהגיעו היו ברובם צעירים עם ילדים ומשפחות נוספות בחרו להרחיב את המשפחה בעיקר בעקבות השינוי באיכות החיים. לדוגמה בית-ספר "אפק" נבנה עם 12 כיתות ובמהרה חייבים היינו להוסיף עוד 6 כיתות כדי לתת מענה לתושבי השכונה. כך קרה גם בשכונת נווה אפק שם נבנה בשנה שעברה בי"ס "ענבלים" ובעתיד הוא יגדל. בית-ספר "בגין" אמור היה לתת מענה לכל תלמידי היישוב אך ריבוי אוכלוסייה צעירה גרם למחסור במבני חינוך.
 
מכאן, שהיה צורך למצוא פתרון לבעיית מבני החינוך. חיפשנו שטחים מתאימים לבנייה כשאחת המטרות הייתה ליצור אינטגרציה של האוכלוסייה החדשה עם האוכלוסייה הוותיקה. מטרה זו חייבה למצוא שטח שימצא בנקודה מרכזית שהמרחק אליה מכל קצוות היישוב יהיה דומה. שטח מרכזי כזה הוא השטח שבנחל רבה. גם בעלי תפקיד בעירייה שבעבר התנגדו לבנייה בשטח של הנחל, ועכשיו מכהנים בתפקידים בעירייה הבינו שאין שטח מתאים אחר וחייבים לבנות בשטח זה. נכון שהבנייה מהווה דילמה בין הצורך לשמר את הנחל כאתר טבע ונוף לבין הצורך לתת מענה של מבני מוסדות חינוך.
 
אנחנו נעשה הכל כדי להציל עד כמה שאפשר את הנמצא בנחל ולמזער את הנזק. לפעולה כזו קוראים הנצלה. רשות העתיקות עורכת פעולות כאלו וגם היא תבדוק את הנושא. נעשה עד כמה שנוכל גם כדי להציל את הגבים שבנחל.
בכל מקרה, גם לאחר הבנייה של קריית החינוך בנחל עדיין יישאר נחל ברוחב של 100 מטר. את הנחל יבנו מחדש ואני מאמין שבעקבות גשמי ברכה יתפתחו שם תנאים דומים לנחל המקורי.
 
לידיעתכם בראש-העין יש שטחים פתוחים רבים יחסית לגודל העיר.
 
לסיכום:
אני מאוד שמחתי לפגוש אתכם ולגלות שאתם רגישים מאוד לסביבה. השאלות ששאלתם היו ענייניות וממוקדות בנושא והידע שלכם רב. יחד עם זאת בתי-הספר הם עבורכם ואנחנו נשתדל למזער את הנזק לנחל ולסביבה.