בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

מכתב לשר לאיכות הסביבה מר צחי הנגבי תשס"ב

כה' בסיוון תשס"ב
 
5 ביוני 2002
 
לכבוד
מר צחי הנגבי
השר לאיכות הסביבה
מר שלום שמחון
שר החקלאות
 

הנדון: רשות ניקוז ירקון

אבקש את התערבותך בנושא הרס אפיק נחל רבה.
תלמידי בית-ספר "אפק" לומדים, חוקרים בנחל רבה במהלך חמש השנים האחרונות. תוך כדי הפעילויות הלימודיות, החברתיות והתרבותיות שהתקיימו בנחל הסתבר שהנחל הוא אוצר המכיל מגוון עצום של ביוטים וא-ביוטים מיוחדים בקטע של 150 מ'.
 
עיריית ראש-העין החליטה לבנות במקום קרית חינוך וכתוצאה מהבניה נאלצת העירייה להטות את הנחל.
  
תלמידי בית-הספר וקהילת תושבי השכונה פנו למחויבי ובעלי עניין רבים בניסיון להעזר בהם על מנת למנוע את הרס קטע הנחל המיוחד.
 
רבים מהנמענים השיבו לתלמידים ולתושבי השכונה באופן אישי, וחלקם אף הגיעו לבית-הספר ונפגשו עם התלמידים, ביניהם היה מר זאב לנדאו – מנהל רשות ניקוז ירקון.
 
יחד עם זאת, מר זאב לנדאו אינו פועל על-פי ערכי חשיבה סביבתית ובוודאי שלא על פי מודל שנות ה- 2020 שבמרכזו עומדת חשיבה דיאלוגית ושיתפית. לא רק שמר לנדאו פועל על דעת עצמו, בישיבה משותפת שהתקיימה בלשכתו של ראש-העיר במטרה להציג תכנית חלופית לבנית קרית החינוך ללא פגיעה באפיק המסוים של הנחל התייצב מר לנדאו לצד נציגי אגף ההנדסה בעירייה והכריז שהוא עצמו יוציא צו מניעה לתכנית החלופית שהוצעה. בסיכום הישיבה החליטה העירייה לדחות את ההצעה של המשרד לאיכות הסביבה ולפעול כפי שתכננה, כלומר למלא את הנחל עפר ובטון.
 
מיותר לציין עד כמה מעורבותך חיונית וחשובה לנו.
אודה על התערבותך.
בברכה,
.....
העתקים: ד"ר ישעיהו בר אור – ראש אגף מים ונחלים
מר שמעון טל – נציב המים