בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

אנרגיה

מבוא לנושא האנרגיה

אנרגיית הטבע היא משאב מרכזי בחיי האדם. ניצול יעיל של האנרגיה תרם להתפתחות התרבות האנושית . המושג אנרגיה כולל בתוכו את כל אותם חומרים ואמצעיים הקיימים בתוך או בקרבת כדור הארץ, שהפקתם וניצולם כמקורות אנרגיה אפשריים באמצעות הטכנולוגיה העומדת לרשותו.
לאנרגיה צורות רבות: אנרגיית חום, אנרגיית אור, אנרגיה חשמלית ועוד. לאנרגיה שתי תכונות מרכזיות: תכונת, ועיקרון השימור.
האנרגיה יכולה להתגלגל מצורה לצורה ועיקרון זה נקרא חוק שימור האנרגיה: האנרגיה לובשת צורה ופושטת צורה, אך אינה הולכת לאיבוד ואינה נוצרת יש מאין.
מתוך: תחנת הכוח, מב"ט, אונ' ת"א, 1990
 

נושאים מרכזיים בהוראת האנרגיה

לפניכם רשימת הנושאים שיילמדו בכיתה בנושא האנרגיה:
* מושגי יסוד, כללי בטיחות ומדידות הקשורים בחומרים ואנרגיה.
* אפיון ומיון חומרים על פי תכונותיהם הייחודיות ושימושים בחומרים.
* מצבי צבירה של החומר ומעברים שביניהם
* חומרים שהם משאבי טבע וחומרים שהם מעשי ידי אדם.
* ניצול חומרים על-ידי האדם בתהליכי הפקה, עיבוד וייצור, החל מהצורך ועד המוצר תוך הפעלת שיקולים שונים, כגון: סביבתיים, ערכיים וכלכליים.
* מקורות אנרגיה שימושים בהם והשלכות על יצורים חיים ועל הסביבה.(דילול משאבים, זיהום סביבתי, הפרת האיזון בטבע).
* מעברי אנרגיה מצורה וצורה וניצול תופעות אלה על ידי האדם.
מתוך: תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה, משה"ח.
 

אנרגיה- מושגים

חשמל בשרות האדם:
לפניכם רשימת מושגים מרכזיים שיילמדו בכיתה ד':
חשמל, מכשיר חשמלי סגור, מעגל חשמלי פתוח, מקור חשמל, מתג, סוללה, תא שמש, שקע, תקע, חוטי חשמל, פתיל, מוליכים, מבודדים, מד זרם, מכת חשמל, תקן, חמם, חוט להט, קצר, מפסק ביטחון.

אנרגיה - מושגים מרכזיים

לפניכם רשימת מושגים בסיסיים בנושא האנרגיה לתלמידי כיתות ה'-ו':
דינמו, גנרטור, סליל חוטים, מגנט, מד זרם (אמפרמטר, מיקרואמפרמטר), קיטור, מכונת קיטור, דוד שריפה, טורבינה, חדר בקרה, זיהום אוויר, עשן, אפר, ארובה, עיבוי, מצבי צבירה, ואט, וולט, עומס יתר, לוח חשמל ביתי, מכשיר נגד התחשמלות.
להזכירכם מושגים נוספים נלמדו בכיתה ד'.
 

ספרי יען ויעץ בנושא האנרגיה

תחנת הכח, מב"ט,
זה בוער, רמות, מב"ט
עם הזרם, רמות, מב"ט,
בונים מוצרים חשמליים, מט"ח
בחכמה יבנה, רכס
מערכת החשמל בבית, מט"ח
מתנות מן הטבע, רמות, מב"ט