בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

IEARN

iEARN היא רשת של מורים ברחבי העולם היוצרים עם תלמידיהם פרויקטים שיתופיים באמצעות האינטרנט. הארגון מקיים אתר מפותח בו מוצעים פרויקטים פרי פיתוחם של המורים ותרומתם לקהילת iEARN וכל העת נוספים פרויקטים. המורים משלבים את הכיתות שלהם בפרויקטים אלו בתוך מסגרת הלימודים הרגילה.
 
השלוחה הישראלית של הארגון הפועל בהתנדבות מלאה. רוחiEARN מכוונת לשיתוף, רצון טוב ליחסים של אהבה וידידות כלל עולמיים תוך דגש על קשר עם העולם המתפתח.
 
פעם בשנה מתקיימת ועידה עולמית בה נפגשים אנשי חינוך, מורים ואף תלמידים ללמידה משותפת, להכרת פרויקטים חדשים ולימוד מפרויקטים שבוצעו במהלך השנה.
 

ניתן לצפות בתמונות מחגיגת העפיפונים בבית-ספר "אפק":

באתר תוכנית ה iearn:
http://media.iearn.org/projects/kites
באתר בית-ספרר "אפק":
http://www.afekr.org.il/index.asp?id=5295
ביוטיוב, בכתובת הבאה:
http://www.youtube.com/watch?v=m9aA9jgKyqw