בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

פעילות תשס"ד

סיוון טיטיון - כיתה ד'- 1
ירדן בשארי - כיתה ד'- 1
שרון זילבר - כיתה ד'- 2
אביב בסיטרמן - כיתה ד'- 2
נתיב יצחק - כיתה ד'- 3
זוהר קנטור - כיתה ד'- 3
ליאור הרמתי - כיתה ה'- 1
טל זכריה - כיתה ה'- 1
רן שפיר - כיתה ה'- 2
נוי - כיתה ה'- 2
זיו שרון - כיתה ה'- 3
אלה אברמוביץ - כיתה ה'- 3
ינון כהן - כיתה ו'- 1
נועה נוני - כיתה ו'- 1
אייל כהן סלע - כיתה ו'- 2
נאוית ויב - כיתה ו'- 2
יובל כהן - כיתה ו'- 3
ניב ינוביץ - כיתה ו'- 3
עומר שכטר - כיתה ו'- 4
ליאור מור - כיתה ו'- 4