בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

פעילות תש"ע

מנהיגים סביבתיים
מנחת הקבוצה: יהלומה אשואל
מועד המפגשים: יום ראשון, שעה שביעית.
מטרות הקבוצה:
1. הכרות את מגוון המינים וחשיבותו.
2. השפעה על הקהילה בנושא השמירה על מגוון המינים.
3. גיבוש הקבוצה והעמקת ההכרות בין חבריה.
דרכי פעולה:
1. ביצוע פעילויות הסברה בכיתות ובקהילה בנושא מגוון המינים
2. הצגת מצגות, שיח בין המשתתפים, פעילות בחצר במשחקים חברתיים מקיימים ושימושי המחשב.
3. ביצוע פעילות הסברה בנושא החיסכון במים בקהילה.
יוזמות ואירועים ייחודיים לקבוצה:
1. ארגון יום מגוון המינים: "רואים ירוק- רואים רחוק".
2. כתיבת חידות בנושא מגוון המינים באתר האינטרנט של ביה"ס.
שמות חברי הקבוצה:
עידו ברדה ג'1, נועם שפירא ג'1, עמית ואקנין ג'3, ליעד צעירי ג'3, אורי בן גור ד'2, נועה רוט ד'2, מתן פורת ד'2, יובל פריימן ד'3, רואי יצהרי ד'3, גלעד טימר ה'1, מתן עמוס ה'2, תומר קנולר ה'3, גל פינדר ה'3, סהר אחרק ה'3, יובל פלח ו'1, שחר כלש ו'2, הדר כבל ו'2.