בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

תאור תפקיד

הרשת הירוקה
הרשת הירוקה היא קבוצת בתי–ספר העוסקים בחיזוק והעמקת החינוך הסביבתי בדרך של שיח, למידה ופיתוח כלים לעשייה סביבתית משמעותית. הרשת הירוקה רואה בחינוך הסביבתי חינוך ערכי- החובר ישירות לאזרחות, מעורבות חברתית ושאיפה לצדק סביבתי. הרשת הירוקה מעודדת את בתי-הספר לעבוד בשיתוף עם גופים סביבתיים ואזרחים המסייעים לעשייה סביבתית ציבורית. הרשת הירוקה תומכת בבתי-ספר לאקטיביזם סביבתי חברתי בתוך כותלי בתי- הספר ובקהילה, מזמנת מפגשים בין בתי-ספר, מורים ותלמידים ותורמת בכינון שפה משותפת של חינוך סביבתי-חברתי בישראל.
מנהיגות סביבתית ברשת
בשנת הלימודים תשס"ד היעד המרכזי של הרשת הירוקה הוא הקמה ופיתוח מנהיגות ילדים בנושאים סביבתיים. הרשת בנתה תתי רשתות ברמה הבית ספרית, כאשר כל תת רשת כוללת כ-3 בתי-ספר מאזורים שונים. תת הרשתות יהוו קבוצות עניין בנושאים סביבתיים משותפים ויפעלו תוך כדי דיאלוג וירטואלי וממשי. הדיאלוג הממשי יתממש במפגשים אזורים בבתי הספר החברים בתת הרשת. שיא המפגשים של תתי הרשתות יהיה בכנס הארצי.
בית ספר "אפק" ברשת
בית ספרנו חובר בתת רשת עם בית-ספר "אורנים" מרמת השרון ובית-ספר "רוזן" מראשון לציון.
בבחירות שיתקיימו ב- 30.9.03 ייבחרו נציגים משכבות כיתות ד'-ו' (מכל כתה שני תלמידים- בן ובת).
אחת לשבוע יתקיים מפגש של קבוצת המנהיגים הסביבתיים בבית-הספר ובו נדון בנושאים סביבתיים ונפעל למען איכות החיים והסביבה.
במהלך השנה יתקיימו כשלושה מפגשים אזוריים עם בתי-הספר בתת הרשת.
תפקידים
המנהיגים הסביבתיים:
תורמים ומשתתפים במפגשים לאחר שעות הלימודים.
בעלי ידע סביבתי
בעלי יכולת שיח
בעלי מוטיבציה לפעול למען הסביבה.
אכפתיים
מעורבים
חזרה למעלה