בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

כתבי שטח תש"ע

עיתונאים צעירים
מנחת הקבוצה: טובה גרוס
מועד המפגשים: יום ראשון, שעה שביעית.
מטרות הקבוצה:
1. רכישת ידע בכתיבה עיתונאית: מאפייני הסוגה כתבה עיתונאית: מבנה, תוכן ולשון.
2. רכישת ידע בתהליכי הגהה, שכתוב, טיוט ופרסום.
3. רכישת ידע ומיומנות בעריכת ראיון ותצפית.
4. תיעוד פעילויות, אירועים ותהליכי למידה בית-ספריים.
5. פרסום הכתבות באתר האינטרנט הבית-ספרי.
6. שותפות בהפקת עיתון בית-הספר.
7. רכישת ידע והתנסות במיומנות הצילום במצלמה הדיגיטלית ושילוב התמונות בטקסט.
דרכי פעולה:
1. חקר עיתונים-דיון ולמידה על מאפייני הסוגה: מבנה, תוכן,לשון, מוען ונמען באמצעות חקר עיתונים יומיים, מקומונים "ידיעות אפק" ועוד.
2. פריסת האירועים הבית-ספריים בעזרת הדוח החודשי. בחירת הנושאים לכתיבת הכתבות.
3. השתתפות באירועים שונים תצפית ותיעוד הפעילות.
התלמידים מגיעים עם קלסר ודפים לאירוע. על החולצה תג עם שמם.
4. התלמידים פונים לאנשים שונים הקשורים לכתבה ומראיינים אותם.
5. התלמידים מגיעים למפגש עם הטיוטה הראשונה של הכתבה. במפגש נעשה משוב של הקבוצה על הכתבה. התלמידים והמנחה עוסקים בתהליך הטיוט על מרכיביו השונים.
6. התלמידים והמנחה מפרסמים את הכתבה באתר בית-הספר.
שמות חברי הקבוצה:
אור אפריאט ג'1, יובל מליחי ג'1, אושר שייט ג'3, הילה יוסף ג'3, נועם פרלמן ד'1, אופק פוריאן ד'1, מיכל הללי ד'1, ניצן קרן צבי ד'2, ליהי אשואל ד'2, לירז בדוח ד'2, ארז שטיין ד'3, אור לנציאנו ד'3, דנה הופנברטל ה'1, און רול ה'1, עידו לוטן ה'2, שירן דמארי ה'2, יערה רוזין ה'2, פז מחפוד ה'3, שירה אבידר ה'3, מאי לריאן ה'3, מאיה כבל ו'1, עומר דה סבן ו'1, רון פלד ו'2, מאור אגבבא ו'2.