בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

סיורים בנחל תשס"ו

בשנת הלימודים תשס"ז לומדים תלמידי כיתות ה' אודות המערכת האקולוגית שבנחל רבה.
 
התלמידים יוצאים לנחל באופן קבוע וחוקרים את בתי הגידול השונים הקיימים במקום.