סיורים בנחל תשס"ו

בשנת הלימודים תשס"ז לומדים תלמידי כיתות ה' אודות המערכת האקולוגית שבנחל רבה.
 
התלמידים יוצאים לנחל באופן קבוע וחוקרים את בתי הגידול השונים הקיימים במקום.